Hvem er skolen til for?

Gjesteinnlegg fra Halvor Ø. Thengs: Denne skolen er ikke til for verken elever eller lærere, for renholdere eller rektorer. Skolen er til som en forlengelse av det vi i fellesskap er enige om som viktig for samfunnets del. Jeg regner meg som privilegert som får tilhøre en samfunnssektor hvis form og innhold er gjenstand for kontinuerlig debatt. Skolens plass i offentligheten holder skolen relevant, og jeg grøsser av tanken på den motsatte holdningen; en fraværende skoledebatt og en offentlighet som forholdt seg irrelevant til vår gjøren og laden i klasserommene.

Studieforberedt er selvstendig

I denne omgang kan jeg bare legge til at om det er noe som virkelig kan opprøre meg, er det hvor mye nedstrippet undervisning elevene på studieforberedende må tåle fordi også timetallet de har krav på blir jukset med. Lærere på skoler som eksempelvis teller bort 8% av timetallet i alle fag på VG3, kan nok skrive under på at det allerede i dag finnes mer rom for fordypning. At Stortingsmeldinga som skal si noe om hvordan flere skal kunne fullføre ikke nevner noe av dette med ett ord, kommer fra myndigheter som hverken kan ta fordypning eller fullføring på alvor.

Det er og blir størrelsen det kommer an på

Forskjellen på overkommelig og ikke overkommelig klassestørrelse er at det glipper. Den beskjeden der, ganske viktig for eleven det gjelder, men den glipper. Den tilretteleggingen, den telefonen hjem, den tilpasningen av en prøvesituasjon, at de to ikke kan være på gruppe sammen, at engelsklæreren skulle komme innom å ta noen fagsamtaler, at hun ikke har fått hjelp til å opprette ny bruker, det glipper. Akkurat den samtalen, avtalt lenge, men når dere sitter der, er du ikke med. Akkurat det samme tidspunktet, halv fire, lys våken hver natt.

Fullfører flere med færre fellesfag?

Spørsmålet om fullføringsmedisin får i meldinga ulike svar på yrkesfag og studieforberedende. Ordskiftet har likevel vist at flere roter det til allerede her. Når ministeren selv i VG blander sammen frafall på yrkesfag med diskusjonen om fellesfaga på studieforberedende, er det fort gjort for Aftenposten å skrive som om yrkesfagelever har geografi og historie. PåFortsett å lese «Fullfører flere med færre fellesfag?»

Forvirret lærer

Erik Aarebrot er gjesteskribent i anledning Fullføringsreformen Hei Guri Melby, Mathilde Tybring-Gjedde og Turid Kristensen. Hørte på Politisk Kvarter i dag morges. Og leste nettsaken som fulgte med. Jeg har noen oppfølgingsspørsmål fordi jeg ble så forvirret. OPPFØLGINGSSPØRSMÅL #1 Guri, Mathilde og Turid, dersom vi alle kan enes om at denne reformen trenger ytterligere utredninger, hvorfor varFortsett å lese «Forvirret lærer»

Nil novi sub sole (Forkynneren kap.1, vers 9)

Fullføringsreformen er en varsla katastrofe. Regjeringen har satt ned en drøss utvalg og såkalte ekspertgrupper på en sjelden ukoordinert måte. Nå drar det seg til og blir pinlig åpenbart at regjering og statsråd ikke forstår den læreplanen som ble innført for en halvtime siden. Da tenker jeg for eksempel på omtalen av det «nye spennende»Fortsett å lese «Nil novi sub sole (Forkynneren kap.1, vers 9)»