Kan vi effektivisere læring?

Tre av snubletrådene vi daglig legger ut i klasserommet er at vi bruker maskinvare som ikke er tilrettelagt for læring, at Internett som kilde har det med å trumfe lærebøkene og at enøyd blikk på digitale læremidler tvinger elever og lærere til å sose enda mer på maskinene enn vi hadde behøvd.

Jeg begynte å jobbe i digitaliseringsbransjen i januar 1999. Jeg er ganske sikker på at ett av kriteriene for at jeg fikk jobben, er at jeg var blant de få på intervju som den gangen hadde erfaring med opplæring på pc.

Den erfaringa var begrenset til ene- eller gruppetimer på skolens datarom. Her hadde jeg sittet og svettet sammen med elever som trengte et spesial-pedagogisk tilbud. Et klassisk eksempel på at lærervikaren uten pedagogisk utdanning tok seg av slikt, mens den som satt på skolens spesial-pedagogiske kompetanse, var på kontoret sitt.

En av elevene var så uvillig til å gjøre noe faglig, at jeg så det som en seier da jeg i slutten av en time fikk denne utskriften: «Jeg liker ikke norsk særlig ikke når jeg har Cathrine».

I dag er situasjonen en annen. Maskinvare er gått fra å være en knapp ressurs til å ligge i alles hender og det helst hele tida. Norge er på digitaliseringstoppen. Ansatte i departementer har sluttet på bruke pc’en sin som settebord med duk og blomster (jeg lover, noen gjorde det) – og elever bruker den med største selvfølgelighet.

De aller fleste av oss tar for gitt at vi kan gå i bank og offentlige kontorer på nett, og når vi eventuelt freser på grunn av treige linjer eller krøkkete grensesnitt, har vi for lengst glemt hvor tungvint og tidkrevende det var da vi faktisk måtte møte opp til disse tjenestene fysisk.

Det ligger altså en udiskutabel vekstmulighet i digitalisering, og mye av motstanden vår handler også om at vi ikke er spesielt begeistret for endring, med mindre den umiddelbart kan tilby oss noe bedre, uten at vi må jobbe for det. Når denne effektiviseringsgevinsten skal tas ut i skolen, er det likevel en del snubletråder som gjør at vi kan tryne skikkelig. Paradoksalt nok snubler vi mest når vi lukker øynene for at også læring krever vilje til jobbing.

Ett av de morsomste digitaliseringsprosjektene jeg jobbet med, innebar blant annet å overbevise en haug nessekonger i departementene om et nytt system. Det satt langt inne for flere, og det holdt ikke med presentasjoner om fortreffelig funksjonalitet. Mange var ikke med før de så at dette faktisk funket til det bedre i et departement nær dem. Minnet om denne innstillinga har fulgt meg siden.

Det var nemlig ikke nessekongene vi skulle overbevise, for de var ikke overbevist før deres saksbehandlere på fagområdet var overbevist. Først da tok lederne sine beslutninger.

Nå er jeg kommet til skolen.

Kanskje har også saksbehandlere i departementene siden den gang mistet selvtilliten, men det er fortsatt ganske slående hvordan både administrative og pedagogiske systemer er og blir innført i skolen. Det som slår hardest er i hvor liten grad mange av dem er tilpasset arbeidsoppgavene her. Fordi jeg har jobbet med digitaliseringsprosjekter, har jeg erfart hvor viktig det er å ha brukerne på laget. Det er enkelt og greit en suksessfaktor.

I skolen har jeg sittet i bruker-enden av prosjektene og det er ubegripelig hvordan beslutningstakere med varierende digital kompetanse kan tro at de kan gjøre gode beslutninger uten å ha flere brukere med. Jeg hadde bare ikke tort, og hvorfor i all verden tørre når det er så enkelt å gjøre det bedre, nemlig ved å lytte til fagfolk.

Digitaliseringsslaget i den videregående skolen står for øyeblikket både i skolens administrative ryggrad og i klasserommet. VIS er et akronym som ikke bør forveksles med betydningen av selve ordet, men gir navn til systemet som skal innføres på landsbasis til tross for at rektorene i Viken forteller alle som vil og ikke vil høre at dette bare ikke går. Jeg går videre til klasserommet.

For motvillige lesere ønsker jeg å gjenta at det er vekstmuligheter i digitalisering. Jeg gjentar det på grunn av tendensen å kalle lærere bakstreverske når vi ønsker å ta opp snubletrådene som ligger i dette potensialet. Som om innkjøp av x antall nettbrett i seg selv er en framtidsrettet handling eller vitner om digital kompetanse.

Avslutningsvis gjentar jeg spørsmålet og svarer foreløpig ved å ramse opp tre snubletråder, som jeg skal utdype i neste innlegg.

Spørsmålet var: Kan vi effektivisere læring?

Tre av snubletrådene vi daglig legger ut i klasserommet er at vi bruker maskinvare som ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for læring, at Internett som kilde har det med å trumfe både lærebøker og lesestrategier – og at enøyd blikk på digitale læremidler tvinger elever og lærere til å sose enda mer på maskinene enn vi hadde behøvd.

Mens vi venter på vår misnøyes vinter

Smittevern ligger som et røykteppe over oss, og under dette teppet jobber vi på, men det aller verste er kuttene. De er her under teppet de også. Det er det verste.

Det verste er kuttene.

Vi styrer mot denne vinteren, etter et ualminnelig år. Den videregående skolen som jeg jobber på lå i fjor i et fylke som ble slått sammen med et annet. For oss som ikke står veldig tett på de politiske og administrative prosessene, og kjenner alle forklaringer i detalj, framstår denne sammenslåingen som grunnen til at januar startet med et formidabelt kutt. Jeg trenger ikke fortelle skolefolk om hva det vil si å kutte i skole, men til eventuelle andre lesere nevner jeg at de to fylkene som her ble slått sammen i utgangspunktet var blant de i landet som brukte minst per elev.

Dette er fortsatt det verste.

Det er delte meninger om hva både stenging og åpning av skoler har gjort og gjør med elever og oss som jobber tett med dem. Uansett er min erfaring en jeg ikke har gjort meg før. Den handler blant annet om en av de virkelig forsonende sidene ved det å jobbe i skole. Skolestart. Det er dette med å få lov til å begynte på såkalt nytt så ofte som en gang i året. Noen elever følger vi i tre år, og best er det, men jeg tror at også de elevene som ikke er nye av året, kjenner på dette med at det ligger noe håpefullt i oppstarten.

Denne skolestarten ble ikke sånn. Vi kjente det allerede første planleggingsdag, for det var som om vi startet der vi slapp før sommerferien, og vi slapp ikke mens vi var på et godt sted. En ting var den nylige omveltningen, stengingen, nettundervisningen, kampen for å trekke motløse og ensomme elever mot en sluttvurdering både de og vi kunne leve med.

Noe annet var den gradvise åpningen som vi ikke fikk brukt til stort annet enn å møtes der på tampen av skoleåret, og frustreres over ikke å bli hørt på både våre og elevers behov. Kanskje det igjen er fordi jeg ikke står så tett på slike prosesser som fører til kutt, at opplevelsen fortsatt er at også dette handlet om en regionreform som sugde ressursene våre til seg. Derfor fastholder jeg at det verste fortsatt var kuttene, også da vi tok sommerferie, og da vi møtte til denne skolestarten som ikke ble som den pleier.

I trange tider blir det også tatt beslutninger, og fordi det er trangt, og smittevernet ligger over oss som et røykteppe, er det lett å føle avmakt når disse beslutningene kan oppleves som ren sabotasje av den jobben vi skal gjøre i klasserommet.

Det er nok mange ulike fortellinger i skolenorge denne høsten og snart vinteren som kan illustrere det. Rådgivere har sine fortellinger, ledere og renholdere sine, men mine fortellinger springer ut av min rolle, som er å være fellesfagslærer og da for det meste for elever som går på studieforberedende. To av mine fortellinger som tar mye plass nå, heter klassestørrelse og digitale lærebøker.

Klassestørrelse og digitale lærebøker er to fortellinger som også handler om kutt. De skyldes beslutninger som lederne våre har følt seg mer eller mindre tvunget til å ta fordi det ikke er nok penger i denne nyslåtte fylkeskommunen. Derfor går de fleste nå inn i klasser på 32 elever. Akkurat nå er kanskje det første folk tenker at dette ikke går på grunn av smittevern, og det gjør det selvfølgelig ikke, men det verste er hva det gjør med læringsmiljøet.

Hva med fagfornyelsen? Jo, den er en slags protagonist i fortellingen om digitale lærebøker, mens antagonisten selvsagt er kutt. En dels tolkning av hva det vil si å være framtidsrettet er også en motstander av fagfornyelsen. Det er så lett å si at digitale lærebøker er framtidsrettet, men stadig mer forskning peker på at når elever skal lese lange og komplekse tekster, noe vi i det minste kan være enige i at de skal for å bli studieforberedt, så lærer de mer ved å lese på papir. Jeg kjenner på et eget innlegg om at motstand mot digitale lære- eller lesebøker ikke handler om motstand mot digitalisering.

Dette var en mørklagt oppsummering av erfaringer gjort dette året. Smittevern ligger som et røykteppe over oss, og under dette teppet jobber vi på, det blir drift og lite utvikling, noe som er trist her vi også skal drive fagfornying, og ikke minst:

Det aller aller verste er kuttene. De er her under teppet de også. Det er det verste.

Om å få seg en ordentlig jobb

Det var som om jeg endelig hadde fått en ordentlig jobb. Som om jeg ikke hadde jobbet fra før. Jeg vet ikke hvor den tanken kom fra, men det var det jeg tenkte de første ukene på denne nye jobben, selv om jeg samtidig kjente på hvor høl i huet det var å tenke noe sånt.

Jeg begynte å jobbe som lærer høsten 1995. Den gangen hadde jeg ikke pedagogisk utdanning, og egentlig hadde jeg akkurat startet på hovedfaget mitt, men jeg manglet penger, og jeg hadde alltid hatt i bakhodet at lærer, jo, det var en mulighet.

– Jeg kan jo alltids bli lærer, er et utsagn jeg fortsatt hører. Det gir en fornemmelse av at dette er jobben som ikke står øverst på lista.

Jeg tok en vanlig vei inn i yrket, gjennom diverse vikariater. Det første halvåret var på flere ulike skoler i kommunen, før jeg landet der det første lange vikariatet kom. Det var en ungdomsskole og jeg ble værende i over tre år.

Det var som det var, og fortsatt er, uten pedagogisk utdanning: sommeren var tida for ny usikkerhet rundt om jeg hadde jobb neste skoleår. Jeg husker det ikke som en stor greie, for jeg var ung og uten banklån, og tenkte at det ordnet seg til slutt, noe det også gjorde. Når jeg tenker etter, er jo dette en kjent situasjon for mange med pedagogisk utdanning også.

En høst, ikke så bratt som denne, men bratt nok for en som var i tjueåra, fant jeg en stillingsannonse i Norsk lysningsblad, som lå og slang på personalrommet. Det var en opplæringsstilling i en etat som drev med fellestjenester til departementene. Søknadsfristen var gått ut, men da jeg tok kontakt, ble det sagt at jeg kunne søke.

Januar 1999 fikk jeg fast jobb og eget kontor. Der hadde jeg både egen telefon og pc, noe som ikke var en selvsagt ting for en som var vant til å ta jobbsamtaler på en fellestelefon på personalrommet og dele pc med de andre på arbeidsrommet. Fast jobb var også uvant.

Det var som om jeg endelig hadde fått en ordentlig jobb. Som om jeg ikke hadde jobbet fra før. Jeg vet ikke hvor den tanken kom fra, men det var det jeg tenkte de første ukene på denne nye jobben, selv om jeg samtidig kjente på hvor høl i huet det var å tenke noe sånt.

%d bloggere liker dette: