Spørsmålet var: Kan vi effektivisere (dybde)læring?

En vanlig innvending er at elevene skal ut i et digitalisert arbeidsliv. Ja, det skal de, men da har de fått seg jobb, og før den tid er de under opplæring. Derfor er det logisk at digitale aktiviteter i skolen ikke alltid er et speilbilde av arbeidslivet. I nevnte forelesning sa professoren også at vi får fragmentering framfor indre sammenheng. Det er en innsikt som jeg kan bekrefte og som bør bekymre flere enn meg, og da spesielt skoleeierne, som har ansvaret for det de steller i stand.