Skal kulturarven ut av norskfaget?

Når det kommer til å redusere antall timer, blir jeg ganske vrang. Kanskje kan vi besnæres av tanken om et litteraturprogramfag, sammen med herlig motiverte elever, men med kontinuerlig nedvurdering av humaniora, har det null å si at humanister sier at litteratur schmitteratur er relevant. Så med mindre de som skal kverne videregående skole, dropper overordna del for vårt skoleslag, trenger vi både timer og litteratur. Det er visst fort gjort å glemme, men overordna del er den som sier at elevene skal gis felles referanserammer og innsikt i historie og kultur, noe som skaper tilhørighet til samfunnet. Vi husker samfunnsoppdraget? Det at vi i tillegg til å forberede til yrker og studier, skal forberede folk til et liv, i et samfunn. Det er et oppdrag som gjør at sorry, vi har ikke en eneste time å gi.